GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – TIN CẬY – KỊP THỜI

Hà Nội QMS chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn và chuyển giao ứng dụng KH&CN cho Phòng đo lường, thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế,

Năng lực cốt lõi

Đội ngũ giảng viên, chuyên gia, cộng tác viên chuyên ngành, có kinh nghiệm đào tạo, tư vấn chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn, phương tiện đo và đo, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Thoả thuận hợp tác và liên kết trong lĩnh vực khoa học công nghệ với Hội đo lường Việt Nam, hệ thống các phòng đo lường, thử nghiệm có năng lực được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 và mạng lưới chuyên gia kỹ thuật, cộng tác viên trên cả nước về lĩnh vực có liên quan

Sứ mệnh

Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động của Tổ chức, hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Tầm nhìn

Phấn đấu trở thành tổ chức hàng đầu về đào tạo, tư vấn và chuyển giao Ứng dụng KH&CN.

Định hướng kinh doanh

Đào tạo, tư vấn và chuyển giao ứng dụng KH&CN khi xây dựng phòng đo lường, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và theo nhu cầu của khách hàng;

Tư vấn, hỗ trợ đăng ký cấp phép hoạt động cho các Phòng đo lường, thử nghiệm theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP và Nghị định 107/2016/NĐ-CP

Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường cho khách hàng Việt Nam và nước Ngoài.

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH&CN, chuyển đổi số trong hoạt động của Phòng đo lường, thử nghiệm.

Giới thiệu dịch vụ

HanoiQMS chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực và tư vấn xây dựng năng lực Phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, bao gồm:

  • Đào tạo nguồn nhân lực;
  • Tư vấn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; xây dựng phương pháp đo; tư vấn kỹ thuật …
  • Tư vấn đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc tế theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; đăng ký cấp phép tới cơ quan quản lý nhà nước.
  • Cung cấp thiết bị đo lường, thử nghiệm, phương tiện đo và dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, thử nghiệm, phương tiện đo
  • Chuyển đổi số trong hoạt động của Phòng thí nghiệm.

Với đội ngũ chuyên gia, giảng viên và hệ thống đối tác liên kết chuyên ngành về đo lường, thử nghiệm; HanoiQMS tự tin khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, tư vấn thành lập Phòng thí nghiệm của khách hàng, với chất lượng dịch vụ tối ưu, toàn diện và tin cậy; hướng tới mục tiêu làm hài lòng khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi