Đào tạo thử nghiệm viên

Hà Nội QMS

Giải pháp tối ưu – Toàn diện – Tin cậy

Thử nghiệm chất lượng, sản phẩm hàng hóa là gì?

Theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, “Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định”.

 • Trong công tác quản lý chất lượng, hoạt động thử nghiệm dựa trên nhu cầu kiểm tra, đánh giá thử nghiệm và giám định sản phẩm, hàng hoá theo đòi hỏi mức chất lượng của quản lý nhà nước, của thị trường trong quá trình xuất nhập khẩu, trong lưu thông phân phối sản phẩm, hàng hoá trên thị trường.
 • Đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hoạt động thử nghiệm gắn liền với quá trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng và duy trì cải tiến, đổi mới sản phẩm.
 • Đối với các cơ sở nghiên cứu, thiết kế hoạt động thử nghiệm nhằm đánh giá, xác định các chỉ tiêu nghiên cứu, mức độ đạt được của quá trình nghiên cứu và quyết định quá trình tiếp theo.

Thử nghiệm là một phương thức đánh giá sự phù hợp phổ biến nhất. Thử nghiệm đóng vai trò là kỹ thuật chính, được sử dụng trong hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn và/hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ngoài ra, thử nghiệm phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học (Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu), giảng dạy (Trường đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề,…), sản xuất (Nhà máy, Xí nghiệp), quản lý (Các Cơ quan quản lý nhà nước), dịch vụ (Tổ chức cung cấp dịch vụ), xét nghiệm y tế (Bệnh viện, Phòng khám công lập) …

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng như tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do đã tạo tiền đề để thương mại Việt Nam có thể hòa nhập sâu rộng và tiến bước cùng với sự phát triển thương mại toàn cầu.

 • Hàng hóa của Việt Nam sẽ có điều kiện thâm nhập thị trường thế giới; với thuận lợi là hạn ngạch và rào cản thuế quan dần được bãi bỏ nhưng thay vào đó là khó khăn về rào cản kỹ thuật trong thương mại. Các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng, về an toàn vệ sinh, về bảo vệ môi trường; họ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn các chứng chỉ kiểm tra, giám định và phiếu kết quả thử nghiệm, họ sẽ yêu cầu tất cả các tổ chức thử nghiệm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang nước họ phải có chất lượng phù hợp và đạt chuẩn mực quốc tế.
 • Tự do hóa thương mại cũng đòi hỏi Việt Nam phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác, phải có những tổ chức thử nghiệm có đủ năng lực kỹ thuật để có thể xác định các chỉ tiêu, chất lượng, an toàn vệ sinh của hàng hóa nhập khẩu.

Do đó vai trò của hoạt động THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ ngày càng được Tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội nhận thức sâu rộng và nâng tầm trong xu hướng toàn cầu hoá. Các hệ thống Tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp nói chung và hệ thống Tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá nói riêng được hình thành ngày càng nhiều trong những năm gần đây.

Tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá là gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá là tổ chức đánh giá sự phù hợp dưới góc độ, phạm vi cung cấp dịch vụ THỬ NGHIỆM sản phầm, hàng hoá (trích điều 2, khoản 1 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp)

Tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá là:

 • Phòng thí nghiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ và/hoặc Bộ, ngành quản lý theo lĩnh vực xác nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2016/NĐ-CP (xem chi tiết tại đây)
 • Phòng thí nghiệm có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành; và/hoặc đã được công nhận ISO/IEC 17025:2017 (xem chi tiết tại đây)

Phòng thí nghiệm có nhân viên thành thạo kỹ năng để thực hiện hoạt động đo, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá; đủ năng lực kỹ thuật đưa ra báo cáo kết quả có giá trị sử dụng và đảm bảo độ tin cậy cao.

Vai trò, trách nhiệm và yêu cầu về năng lực của nhân viên thử nghiệm

Nhân viên thử nghiệm cần chứng minh đã hoàn thành khoá đào tạo về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoặc tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với thử nghiệm chuyên ngành.

Nhân viên thử nghiệm phải tuân thủ quy trình thử nghiệm, tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm do tổ chức công bố áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả thử nghiệm đã thực hiện;

Nhân viên thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu riêng theo ISO/IEC 17025:2017 như:

 • Về giáo dục, trình độ chuyên môn, đào tạo, kiến thức kỹ thuật, kỹ năng và kinh nghiệm (trích yêu cầu mục 6.2.2 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017)
 • Đảm bảo năng lực (kỹ năng thành thạo) khi thực hiện hoạt động đo lường, thử nghiệm (trích yêu cầu mục 6.2.3 Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017)

Đảm bảo khách quan, bảo mật thông tin đối với kết quả thử nghiệm đã thực hiện, v/v….

Dịch vụ đào tạo tại HanoiQMS tuân thủ theo đúng qui định, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Các khoá đào tạo thử nghiệm viên

HanoiQMS chuyên cung cấp giải pháp tư vấn về phương pháp thử nghiệmđào tạo thử nghiệm viên dành cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hoá và các cá nhân có nhu cầu trên cả nước như:

 • Các khoá đào tạo về Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ()
 • Thử nghiệm viên lĩnh vực điện – điện tử (xem chi tiết tại đây)
 • Thử nghiệm viên lĩnhvực hoá dầu;
 • Thử nghiệm viên chất lượng nước (hoá học, vi sinh);
 • Thử nghiệm viên thép, vật liệu xây dựng (cơ lý, hoá học);
 • Thử nghiệm các sản phẩm do các Bộ chuyên ngành quản lý theo QCVN, TCVN, ISO, IEC, ASTM, AOAC, … (đối với các đối tượng thử, chỉ tiêu thử nghiệm cụ thể)

Hướng tới việc cung cấp giải pháp TOÀN DIỆN, đáp ứng yêu cầu của Khách hàng; HanoiQMS còn cung cấp dịch vụ kèm theo như:

Khóa 1

Tư vấn lựa chọn và xây dựng phương pháp thử nghiệm; hướng dẫn kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo trực trạng năng lực nhân sự, thiết bị, cơ sở vật chất và tiện nghi môi trường của Phòng thí nghiệm;

Khóa 2

Cung cấp thiết bị thử nghiệm, phương tiện đo; dụng cụ đo và hỗ trợ tư vấn dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu của phương pháp thử nghiệm; yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 và theo nhu cầu của Khách hàng.

Khóa 3

Cung cấp giải pháp quản lý về kỹ thuật và chất lượng nội bộ cho hoạt động kiểm soát đo lường như kiểm tra định kỳ; hiệu chuẩn nội bộ; kiểm tra giữa chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn của thiết bị thử nghiệm, phương tiện đo…

Tại sao nên chọn HanoiQMS

Đội ngũ giảng viên chuyên ngành

Độ ngũ giảng viên kinh nghiệm trên 10 năm.

HanoiQMS có thoả thuận hợp tác và liên kết trong lĩnh vực khoa học công nghệ với Hội đo lường Việt Nam; hệ thống các Phòng thí nghiệm có năng lực được công nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và mạng lưới giảng viên, chuyên gia kỹ thuật, cộng tác viên chuyên ngành thử nghiệm trên cả nước; HanoiQMS tự tin cung cấp giải pháp đào tạo tin cậy; khẳng định chất lượng là ưu tiên hàng đầu; hướng tới mục tiêu làm hài lòng Khách hàng.

Phương pháp đào tạo linh hoạt

Khóa đào tạo đa dạng, linh hoạt kết hợp lý thuyết & thực hành

HanoiQMS triển khai linh hoạt các khoá đào tạo, đáp ứng tối ưu về thời gian, khoảng cách và phương pháp truyền tải kiến thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các hình thức đào tạo phù hợp với mọi Khách hàng:

 • Giảng viên đào tạo lý thuyết và thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm
 • Giảng viên đào tạo lý thuyết trực tuyến, bằng cách truyền tải bài giảng kết hợp hình ảnh, âm thanh thông qua máy tính/điện thoại; kết hợp đào tạo thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS/đối tác của HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm
 • Tự học lý thuyết trên cơ sở dữ liệu Bài giảng số của HanoiQMS; kết hợp đào tạo thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS/đối tác của HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm

Giải pháp toàn diện

Giải pháp từ triển khai, đào tạo tới thực hành và bàn giao.

HanoiQMS cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng từ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm, cung cấp thiết bị đo lường, thử nghiệm; hỗ trợ tư vấn pháp lý và đăng ký cấp phép theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp; đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017; hỗ trợ tối đa yêu cầu của Khách hàng thông qua 1 đầu mối dịch vụ.

Chi phí tối ưu

Phù hợp với mọi đối tượng, gói đào tạo đa dạng.

Với việc cung cấp dịch vụ dành riêng cho Phòng thí nghiệm; trọn gói và toàn diện kết hợp phương pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu riêng của Khách hàng để đảm bảo chi phí hợp lý nhất cho các dịch vụ HanoiQMS cung cấp.

Tư vấn khóa đào tạo

Vui lòng gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách để tư vấn và sắp xếp khóa học phù hợp.