Đào tạo nghiệp vụ hiệu chuẩn/kiểm định phương tiện đo

Hà Nội QMS

Giải pháp tối ưu – Toàn diện – Tin cậy

Phương tiện đo là gì?

Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật sử dụng độc lập hoặc kết hợp với một hoặc một số thiết bị phụ để thực hiện phép đo (trích mc 5, điều 3, Luật Đo lường)

Căn cứ theo mục đích sử dụng và yêu cầu quản lý, phương tiện đo được phân làm 2 nhóm:

 • Phương tiện đo nhóm 1 (PTĐ nhóm 1) là phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất; được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố áp dụngứng dụng trong đo lường công nghiệp.
 • Phương tiện đo nhóm 2 (PTĐ nhóm 2) là phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác; được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy địnhứng dụng trong đo lường pháp định.
 • (Danh mục PTĐ nhóm 2 được quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN)

Sự khác biệt cơ bản giữa PTĐ nhóm 1 và nhóm 2 là ở mục đích sử dụngbiện pháp kiểm soát về đo lường hay nói cách khác là kiểm soát thông qua hoạt động KIỂM ĐỊNH hoặc HIỆU CHUẨN khi sử dụng PTĐ.

Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn gọi là “Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo”

Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo là gì?

Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo là tổ chức cung cấp dịch vụ dưới góc độ, phạm vi cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (trích điều 2, khoản 1 của Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường)

Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo là:

 • Phòng thí nghiệm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định 105/2016/NĐ-CP và Nghị định 154/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2016/NĐ-CP (xem chi tiết tại đây)
 • Phòng thí nghiệm đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ và/hoặc đã được công nhận ISO/IEC 17025:2017 (xem chi tiết tại đây)

Phòng thí nghiệm có nhân viên thành thạo kỹ năng để thực hiện hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ, đủ năng lực kỹ thuật đưa ra báo cáo kết quả có giá trị sử dụng và đảm bảo độ tin cậy cao.

Vai trò và trách nhiệm của nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ căn cứ Nghị định 105/2016/NĐ-CP?

Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ cần chứng minh đã hoàn thành khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ tương ứng lĩnh vực hoạt động và theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 473/QĐ-TĐC ngày 17/4/2015 ban hành Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường);

Nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ phải tuân thủ quy trình kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ do tổ chức công bố áp dụng và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ đã thực hiện;

Quy trình kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhóm 1 do tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn tự xây dựng, ban hành phải phù hợp với hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ (ĐLVN 113:2003); áp dụng tự nguyện.

Quy trình kiểm định PTĐ nhóm 2 và hiệu chuẩn chuẩn đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dưới dạng Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (viết tắt là ĐLVN); áp dụng bắt buộc.

Dịch vụ đào tạo tại HanoiQMS tuân thủ theo đúng qui định, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.

Các khoá đào tạo về nghiệp vụ hiệu chuẩn/kiểm định phương tiện đo

Khi xây dựng Phòng thí nghiệm đủ năng lực thực hiện hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ thì nhân viên kiểm định, hiệu chuẩn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của:

 • Nghị định 105/2016/NĐ-CP về chứng minh đã hoàn thành khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn.
 • Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 về đảm bảo năng lực (kỹ năng thành thạo) khi thực hiện hoạt động đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn (trích yêu cầu mục 6.2.3)

HanoiQMS chuyên cung cấp giải pháp đào tạo, tư vấn về nghiệp vụ kiểm định, hiệu chuẩn dành cho các Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ và các cá nhân có nhu cầu trên cả nước như:

 • Đo lường học áp dụng trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
 • Hiệu chuẩn, kiểm tra, sử dụng phương tiện đo trong công nghiệp.
 • Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo lường, thử nghiệm trong Phòng thí nghiệm.
 • Nghiệp vụ kiểm định phương tiện đo nhóm 1 theo yêu cầu riêng của Khách hàng.

Hướng tới việc cung cấp giải pháp TOÀN DIỆN, đáp ứng yêu cầu của Khách hàng; HanoiQMS còn cung cấp dịch vụ kèm theo như:

Khóa 1

Tư vấn xây dựng phương pháp hiệu chuẩn phương tiện đo trong công nghiệp; hiệu chuẩn nội bộ phương tiện đo; nghiệp vụ kiểm định phương tiện đo nhóm 1 theo trực trạng năng lực thiết bị của Khách hàng.

Khóa 2

Cung cấp chuẩn đo lường, phương tiện đo; dụng cụ đo đáp ứng yêu cầu của phương pháp hiệu chuẩn/kiểm định do Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ công bố áp dụng.

KHóa 3

Cung cấp giải pháp quản lý về kỹ thuật và chất lượng nội bộ cho hoạt động kiểm soát đo lường đáp ứng yêu cầu của các Hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000….

Tại sao nên chọn HanoiQMS

Tri thức về đo lường

Độ ngũ giảng viên kinh nghiệm trên 10 năm.

HanoiQMS cung cấp đội ngũ giảng viên có kinh nghiệp giảng dạy trên 10 năm; đang hợp tác liên kết và cố vấn kỹ thuật chuyên sâu về đo lường đầu ngành như Hội đo lường Việt Nam và hệ thống phòng kiểm định, hiệu chuẩn đối tác. HanoiQMS tự tin cung cấp giải pháp đào tạo tin cậy, khẳng định chất lượng là ưu tiên hàng đầu, hướng tới mục tiêu làm hài lòng Khách hàng.

Phương pháp đào tạo linh hoạt

Khóa đào tạo đa dạng, linh hoạt kết hợp lý thuyết & thực hành

HanoiQMS triển khai linh hoạt các khoá đào tạo, đáp ứng tối ưu về thời gian, khoảng cách và phương pháp truyền tải kiến thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Thông qua các hình thức đào tạo phù hợp với mọi Khách hàng:

 • Giảng viên đào tạo lý thuyết và thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm
 • Giảng viên đào tạo lý thuyết trực tuyến, bằng cách truyền tải bài giảng kết hợp hình ảnh, âm thanh thông qua máy tính/điện thoại; kết hợp đào tạo thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS/đối tác của HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm
 • Tự học lý thuyết trên cơ sở dữ liệu Bài giảng số của HanoiQMS; kết hợp đào tạo thực hành trực tiếp, tại HanoiQMS/đối tác của HanoiQMS hoặc tại Phòng thí nghiệm

Giải pháp toàn diện

Giải pháp từ triển khai, đào tạo tới thực hành và bàn giao.

HanoiQMS cung cấp dịch vụ trọn gói, đa dạng từ đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm, cung cấp thiết bị đo lường, thử nghiệm; hỗ trợ tư vấn pháp lý và đăng ký cấp phép theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp; đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017; hỗ trợ tối đa yêu cầu của Khách hàng thông qua 1 đầu mối dịch vụ.

Chi phí tối ưu

Phù hợp với mọi đối tượng, gói đào tạo đa dạng.

Với việc cung cấp dịch vụ dành riêng cho Phòng thí nghiệm; trọn gói và toàn diện kết hợp phương pháp đào tạo linh hoạt, phù hợp với từng yêu cầu riêng của Khách hàng để đảm bảo chi phí hợp lý nhất cho các dịch vụ HanoiQMS cung cấp.

Tư vấn khóa đào tạo

Vui lòng gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách để tư vấn và sắp xếp khóa học phù hợp.